Ochrona danych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, które dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Dzieci Maryi

IMG 20171208 WA0000Pobożność Maryjna była żywa w Kościele już od początków chrześcijaństwa. Przejawem tego były różnorodne ruchy i stowarzyszenia oddające cześć Maryi. Współcześnie istniejący ruch Dzieci Maryi ma swoje początki w Sodalicjach Mariańskich, istniejących już od XVI wieku i skupiających zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Członkowie tego ruchu chcieli „poprzez miłość Matki Najświętszej i wierną Jej służbę dążyć do zdobycia wybitnych postępów w nauce i cnocie chrześcijańskiej”. Do Sodalicji Mariańskiej należał również Karol Wojtyła.
W naszej parafii grupa Dzieci Maryi istnieje od 1994 roku. Jej założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Marcin Bryłka. Przez 15 lat istnienia grupy miałyśmy wielu opiekunów; aktualnie są nimi: siostra Dorota ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa oraz wikary ks. Wojciech Kuzyszyn. Diecezjalnym opiekunem Marianek jest ks. Mariusz Sobek.
Obecnie do wspólnoty przynależy około 25 dziewcząt. Są wśród nas zarówno dziewczynki, które w maju po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, jak też i te, które Pana Jezusa po raz pierwszy przyjęły 15 lat temu, a teraz są studentkami, a nawet założyły już własne rodziny.
Oficjalne i uroczyste przyjęcie do grona Dzieci Maryi ma miejsce 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy to kandydatki publicznie zawierzają się Matce Boskiej i przyjmują medalik – znak przynależności do wspólnoty. Najmłodsze dziewczęta noszą medalik na różowej wstążce, trochę starsze – na zielonej, a najstarsze – na niebieskiej. Te, które wytrwają w ideałach wyrażonych w powinnościach Dzieci Maryi aż do ślubu otrzymują medalik na białej wstążce. Zewnętrznym znakiem przynależności do grupy Dzieci Maryi jest również skromny strój – biała bluzka lub sweter i czarna spódnica oraz pelerynki.

Mariankami są dziewczęta, które poprzez naśladownictwo Maryi chcą być bliżej Boga. Na wzór Dziesięciu Przykazań zostały stworzone obowiązki Dziecka Maryi, które dziewczęta powinny wypełniać zawsze i wszędzie. Oto one:
1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swą wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Każda Marianka posiada legitymację, na której te obowiązki są wypisane. Ważnym elementem w życiu każdej Marianki jest służba przy ołtarzu. Wyraża się ona poprzez aktywny udział ze sztandarem w niedzielnej Eucharystii oraz w nabożeństwach, zwłaszcza majowych i różańcowych. Służymy również w czasie różnych uroczystości parafialnych oraz wtedy, gdy przypada jakakolwiek uroczystość, święto czy wspomnienie Maryjne.
Równie ważnym elementem jest formacja duchowa, która dokonuje się poprzez cotygodniowe spotkania, na których poznajemy lepiej Maryję i historię Jej kultu, a także zgłębiamy naszą wiarę. Zdobywanie wiedzy przeplatane jest śpiewem na cześć Maryi oraz różnymi zabawami. Często też w ramach spotkań organizujemy wycieczki do różnych ciekawych miejsc w Opolu i poza miastem – byłyśmy m.in. w seminarium, w klasztorach i niektórych kościołach, a także w Zoo i w skansenie w Bierkowicach. W czerwcu i we wrześniu – na koniec i na początek roku szkolnego spotykamy się i bawimy przy ognisku.
Co roku na Górze św. Anny organizowane są trzydniowe Dni Skupienia dla Dzieci Maryi z diecezji opolskiej i gliwickiej, w których również nasza grupa bierze udział. Jest to okazja do wspólnego wielbienia Maryi, a także do poznania Marianek z innych parafii i nawiązania nowych znajomości. Inną taką okazją jest Turniej sprawności Dzieci Maryi organizowany w Leśnicy przez Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej. Spotkania Dzieci Maryi w naszej parafii odbywają się w domu katechetycznym w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczęta!

„O Niepokalana Dziewico, Bogarodzico Maryjo. Wobec wszystkich tutaj obecnych, obieram Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno, Tobie zawsze wiernie służyć, żyć w łasce uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć królestwo Twego Syna (...)"

Menu duchowe

bibliabrewiarzminutacytatswieci

Galeria zdjęć

Gietrzwałd - św. Lip...

kancelaria

msze

spowiedz

Kancelaria czynna
Poniedziałek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Wtorek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Środa 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Msze św. w niedziele:
18.30 (sobotni wieczór),
w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 15.00, 18.30, Nieszpory 17.45

W tygodniu:
6.45, 7.30 (pogrzebowa), 8.00, 18.30

Sakrament Pokuty
Codziennie podczas Mszy św.
W sobotę od godz. 17.00 do 18.30
W niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

Protokoły przedślubne
spisywane są w czwartki w godz. 19.00-20.00